Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
понеделник, 24 јуни 2024
МОЖНОСТ ЗА ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЖЕНСКАТА ЃРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА - АНТИКО
 
Индивидуално членство
Женска граѓанска иницијатива Антико е отворена за членување на секој граѓанин на Република Македонија, а и за секој странски државјанин. Еден од критериумите за зачленување е прифакање на статутот и програмата на здружението.

Со вашето зачленување вие истовремено станувате јавно активни и ја поддржувате работата на групата:
Тоа значи дека се залагате: за заштита и унапредување на женските права изградба на мирот во заедницата, право на живот без насилство, родовата рамноправност, право на еднакво учество на половите/родовите во јавниот и политичкиот живот, право на работа и сопственост , право за едекватно родово осетливо,образование, здравствена и социјална правда и заштита, еднакви права, можности и одговорности за сите граѓани.

што добивате:
можности да предлагате инициативи и проекти, да бирате и да бидете избрани.
Можност за учество во програмски и проектни активноти како што се: семинари, обуки , конференции, дебати, тркалезни маси идрг. - како учесници, експерти, ангажирани лица или волонтери. Бесплатно користење на постоечките информативни услуги и сервиси на Антико.

Информации за можности за аплицирање и учество на домашни и меѓународни тренинзи, семинари, конференции посдипломски студии или давање на консултантски услуги во областите кои се во делокругот на мисијата и делувањето на Антико.

Индивидуалното членување се врши преку пополнување на пристапница (превземи) и уплаќање на годишна чланарина во износ од 1200 денари за вработени лица или 600 денари за студентки/ти и неврабортени лица.

По уплатата во долунаведената жиро сметка заедно со пристапницата, испраЌате една копија на заверената уплатница во нашата адреса и добивате статус на членка на Женска Граѓанска Иницијатива Антико и членска легитимација.По престанок на членувањето, членската легитимација се враќа.

Адреса: Женска Граѓанска Иницијатива АНТИКО
ул. „Вуковарска“, бр.23-1/2, 1000 Скопје, Поштенски фах 1090/1010

Банковна сметка:
АНТИКО - ФОНД СКОПЈЕ
Сметка бр. 300000002211636
Комерцијална Банка – Ад Скопје
Цел на дознака: годишна чланарина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.