Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
понеделник, 24 јуни 2024
Економско јакнење на жени во две општини
Датум: 30.4.2015
 
 

Од април 2015 година, ЖГИ АНТИКО започна со имплементација на проектот „Економско јакнење на жени во две општини“ кој финансиски е поддржан од страна на Британската Амбасада во Македонија. Главната цел на проектот е дизајнирање на модел и пилотирање на партиципативен пристап базиран на докази во креирањето на ефективни родово политики за економско јакнење на жени. Проектните активности се спроведуваат во општините Битола и Кичево како мултиетнички општини кои во рамките на својата територија вклучуваат рурални и урбани средини. Проектот ќе биде имплементиран во периодот 01.04.2015 – 31.03.2016.

Целни групи на проектот се релевантни претставници на единиците локалната самоуправа од општините Кичево и Битола и граѓански организации кои дејствуваат во областа на женските и човековите права и економското јакнење. Во спроведувањето на дел од активностите, ќе бидат вклучени и невработени жени во таргетираните општини. Проектот, преку имплементацијата на активностите, ќе придонесе кон креирање на родово сензитивни политики и акции за зголемување на учеството на жените на пазарот на трудот на локално ниво и креирање на овозможувачко опкружување за подобрување на неповолната положбата на жените во пазарот на трудот во таргетираните општини. Се очекува и зголемување на интерсекторската соработка на релевантните институции во односната тема и особено зголемување на соработката на граѓанските организации и единиците на локалната самоуправа при креирањето и спроведувањето на политики.

 

 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ
 
 
 
- Родова рамноправност во локалната заедница - проект во соработка со GFW
- Кампања: Мобинг, информирај се и препознај го!
www.mobbingnet.org
04.7.2009 - Хотел Александар Палас Скопје,
Меѓународна Конференција,, Мир и безбедност,-феминистичка алтернатива- Антико 10 Години во промоцијата на културата мирот и ненасилството преку општествено вклучување на жените,,
29.11.2010 - Школа за Мултикултурализам
- Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
- Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas
- Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“
- Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост
20.12.2013 - Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
30.4.2015 - Економско јакнење на жени во две општини
20.1.2016 - Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот
18.1.2016 - Здружени сили за заеднички интереси
01.1.2017 - Институционален грант Цивика Мобилитас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.