Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
понеделник, 24 јуни 2024
Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
Датум: 20.12.2013
 
 

Проектната идеја е во насока на постигнување кохезија помеѓу младинските групи во заедниците и нивно заедничко анимирање како начин за надминување на проблемите од мултиетнички карактер и соживот помеѓу младите. Наша цел е преку проектот да дадеме придонес кон зголемување на улогата и активизмнот на младите во промовирањето и практикувањето на вредностите на мултикултурализмот и соживотот преку создавање на заеднички простори за интеракција во рамките на образовните институции и други области на јавниот живот во заедницата. Проектот го спроведува ЖГИ АНТИКО во партнерство со ЗГ,,Мултикултура,, и финасиска поддршка од ЕУ Делегацијата ( EIDHR), со одобрение на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието.

Активностите на проектот се дизајнирани, и очекуваме да ги зајакнат капацитети на 2 различни целни групи од мултиетнички состав – односно 16 студенти од педагошките и факултетите и тие од општествени науки од Унивезитетот во Скопје и Тетово. Студентите ќе бидат оспособени преку активно учество на 2 повеќе дневни ТОТ обуки одржани од експерти. Во продолжение, преку обезбедување на континуирана менторска поддршка, тимот на идни млади ПЕЕР едукатори ќе ги мултиплицираат знаењата со 200 средношколци од 4 мултиетнички училишта од Скопје и Тетово преку организирање на циклуси од вкупно 32 интерактивни работилници . Во реализирањето на проектот се вклучени и 8 професори од 4- те училишта. Во втората фаза 45 средношколци , студенти , професори и волонтери од Граѓански организации учествуваат во 6 дневна Летна Школа во Охрид. Преку спроведување на креативни работилници и сесии за планирање ќе се изработат 4 акциски планови (мали проекти) дизајнирани од стран на целните групи. Летната Школа се фацилитира од 2 експерти додека тимот на 16 ПЕЕР едукатори имаат улога на кофацилитатори. Во третата фаза на проектот средношколците преку менторска поддршка на ПЕЕР едукаторите и професорите вклучени во проектот спроведуваат 4 јавни акции ( проекти) во заедниците. Се очекува преку активностите на јавните акции да се промовираат ефективни пристапи за зголемување на граѓанското учество во решавањето на проблемите и потреби на заедницата.

Во целиот тек на проектните акции , посебно значање ќе се посвети на воспоствување на соработка помеѓу локалната самоуправа, граѓанските организациии , институциите и бизнис секторот Националната конференција е завршна проектна активност. Целта на конференцијата е сумирање на постигнатите резултати и придобивките од спроведените проектни активности, фокусирани да дадат придонес во застапувањето на политиките и збогатување на теоријата и праксата во областа на изградбата на мирот во заедницата. На конференцијата планирани се да учествуваат над 100 учесници : преставници на целните групи , владини образовни институции , граѓански организации, меѓународни организации , соработници, претставници од локалната самуправа, совет на родителите , директори. професори, ментори, обучувачи .Се очекува конструктивен дијалог и соработка во однос на унапредувањето на мултикултурните односи и соработка, кој ќе даде придонес во елиминирањето на постоечките бариери помеѓу младите и појавите на зачестени насилства на етничка база. Печатење ( издавање) на Брошура и други печатени материјали со цел да се споделат резулататите и стекнатите искуства и добрите пракси кои ќе им послужат како дополнителен ресурс на училиштата, граѓанските организации и други засегнати страни во заедницата.

Времетраење на проектот : 13 месеци

Проектот се реализира во рамките на програмата на АНТИКО посветена на младте : ,, ШКОЛА ЗА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ, ГРАЃАНСКИ АКТИВИЗАМ И ДЕМОКРАТИЈА,,

 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ
 
10.12.2013
Јавни акции во заедниците - Организирани на јавни акции за елиминирање на насилствата и почитување на човековите права
 
03.12.2013
Национална конференција
 
15.11.2013
Јавни акции во заедниците - Јавен перформанс во Веро Центар
 
31.10.2013
Јавни акции во заедниците - Јавни дебати
 
28.10.2013
Јавни акции во заедниците - Акции со хуманитарни цели и музички настапи
 
28.10.2013
Јавни акции во заедниците - Покрената иницијата за издавање на прв број на двојазичен училишен весник во историјата на училиштето
 
22.10.2013
Јавни акции во заедниците - Мултиетнички спортски турнир
 
10.10.2013
Јавни акции во заедниците - Подготовка на промотивни и информативни материјали од страна на целните групи
 
28.9.2013
Јавни акции во заедниците - Изведба на еколошка акција
 
02.9.2013
Јавни акции во заедниците
 
20.6.2013
Летна школа за мултикултурализам
 
31.5.2013
Циклус на работилници во средните училишта во Скопје и Тетово – мултиплицирање на знаењата
 
31.3.2013
Тренинг за тренери за мултикултурализам
 
 
 
- Родова рамноправност во локалната заедница - проект во соработка со GFW
- Кампања: Мобинг, информирај се и препознај го!
www.mobbingnet.org
04.7.2009 - Хотел Александар Палас Скопје,
Меѓународна Конференција,, Мир и безбедност,-феминистичка алтернатива- Антико 10 Години во промоцијата на културата мирот и ненасилството преку општествено вклучување на жените,,
29.11.2010 - Школа за Мултикултурализам
- Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
- Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas
- Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“
- Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост
20.12.2013 - Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
30.4.2015 - Економско јакнење на жени во две општини
20.1.2016 - Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот
18.1.2016 - Здружени сили за заеднички интереси
01.1.2017 - Институционален грант Цивика Мобилитас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.