Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
понеделник, 20 мај 2024
Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост
Датум: 
 
 

" Поврзување и зајакнување на жените и женските граѓански организации од Западен Балкан кои работат на женски права и родова еднаквост " е 18 месечен проект која се имплементира од страна на Женска граѓанска иницијатива АНТИКО и партнер организациите : Partners for Democratic Change International ( PDCI ) – Брисел ; Center for Conflict Management Kosova- Приштина и Helsinki Committee for Human Rights in Serbia – Београд . Проектот финасиски е поддржан од Европската Комисија Општи цели на проектот : градење на женски лидерски капацитети преку зголемување на знаењата и подигнување на свеста за родовите прашања на маргинализираните жени и преставниците на општинските власти со цел да се воспостви соработка и реализираат транснационални партнерства за постигнување на родовата рамноправност.

Целни групи: преставници од граѓански организации, локална администација и донесувачи на одлуки, преставници од родови институции , маргинализирани групи на жени и други релевантни институции и засегнати страни во заедниците Активности :

1.Основна проценка на фактичката состојба во полето на родовата рамноправност во 6 таргетирани општини ,,(мапирање – и анализа на сосјтобите )

2. Публикување на резулататите

4. Подготовка на тренинг програми и прирачници

5. Одржување на циклус на работилници за градење на капацитетите на домашните ГО, фокусирање на развојот на лидерски вештини и организациски капацитети.

6. Одржување на 3 тренинзи за зголемување на свеста за родовата проблематика на жените преставниците од релевантните институции од локалната самоуправа и женските организации( Македонија, Србија, Косово) 6. Одржување на регионален ТОТ со преставници од граѓански организации , преставници од локалната администација и родовите институции ( Македонија , Косово , Србија)

7. Одржување на 12 сесии за локално и регионално планирање, вмрежување и воспоставување на траснационални партнерства.

8. Одржување на Регионална конференција во Скопје со над 100 учесници од Македонија Косово и Србија.

9. Подготовка на финална публикација

10 Евалуација на проектот ( финален евалуативен извештај )

 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ
 
 
 
- Родова рамноправност во локалната заедница - проект во соработка со GFW
- Кампања: Мобинг, информирај се и препознај го!
www.mobbingnet.org
04.7.2009 - Хотел Александар Палас Скопје,
Меѓународна Конференција,, Мир и безбедност,-феминистичка алтернатива- Антико 10 Години во промоцијата на културата мирот и ненасилството преку општествено вклучување на жените,,
29.11.2010 - Школа за Мултикултурализам
- Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
- Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas
- Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“
- Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост
20.12.2013 - Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
30.4.2015 - Економско јакнење на жени во две општини
20.1.2016 - Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот
18.1.2016 - Здружени сили за заеднички интереси
01.1.2017 - Институционален грант Цивика Мобилитас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.