Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
среда, 24 април 2024
ПРОЕКТ: Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
 
Јавни акции во заедниците - Јавни дебати
Датум: 31.10.2013
 
Во рамките на акциските планови, од страна на учениците од четирите таргетирани училишта, беа организирани и имплементирани четири отворени јавни дебати на тема мултикултурализам. Учениците од СГГУГС „Здравко Цветковски“ од Скопје реализираа две јавни дебати. На првата дебата ( 26. 09. 2013) дискутираа на тема „Познавање и почитување на културата на другиот“, главна цел на дебатата беше препознавањето на меѓусебните традиции, обичаите, културата и религијата меѓу соучениците. На дебатата присуствуваа 41 учесник (средношколци и професори). Втората дебата (22. 10. 2013) беше на тема „Што научивме едни од други“ и се однесуваша на прашања поврзани со секојдневното практикување на мултикултурализмот. .На оваа дебата учество зедоа 49 учесници (ученици, родители и професори) а беше поддржана и од страна на 3 медиуми. Настанот беше организирана од страна на учениците од тетовските училишта (31. 10. 2013), СОТУ „Ѓоце Стојчески“ и ОСЕУ „8 Септември“ на која тие заедно ја организираа и дискутираа на тема „Интеркултурно образование: позитивен приод кон разликите “, со цел да се истакне значењето и улогата на мултикултурните активности кои се одвиваат во училиштата и општеството. На оваа дебата присуствуваа 30 учесници (ученици, професори и претставници на локалната самоуправа) а беше поддржан и од страна на една локална телевизија. Учениците од ДСУ СУГС „Арсени Јовков“од Скопје, на 31. 10. 2013 организираа дебата на тема „Мултикултурализмот – има ли иднина?“ со намера да ги разгледаат бенефитите и импликациите кои ги носи мултикултурализмот во себе. Дебатираа 40 учесници меѓу кои покрај учениците имаше и родители и професори. На овие дебати учениците разменија мислења, го слушнаа и мислењета на поканетите гости во однос на дадените теми (професори, родители, преставници од локална самоуправа, ученици ), кои подетално се запознаа со културата, традицијата и обичаите на своите соученици од другите етникуми. Изградија ставови и едногласно заклучија дека во мултиетничките општества како што е нашето, постојат оптимални услови начини и можности оваа меѓусебна интеракција да се реализира во пракса. Треба малку повеќе добра вољја, меѓусебна доверба, толеранција.
 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ
 
10.12.2013
Јавни акции во заедниците - Организирани на јавни акции за елиминирање на насилствата и почитување на човековите права
 
03.12.2013
Национална конференција
 
15.11.2013
Јавни акции во заедниците - Јавен перформанс во Веро Центар
 
31.10.2013
Јавни акции во заедниците - Јавни дебати
 
28.10.2013
Јавни акции во заедниците - Акции со хуманитарни цели и музички настапи
 
28.10.2013
Јавни акции во заедниците - Покрената иницијата за издавање на прв број на двојазичен училишен весник во историјата на училиштето
 
22.10.2013
Јавни акции во заедниците - Мултиетнички спортски турнир
 
10.10.2013
Јавни акции во заедниците - Подготовка на промотивни и информативни материјали од страна на целните групи
 
28.9.2013
Јавни акции во заедниците - Изведба на еколошка акција
 
02.9.2013
Јавни акции во заедниците
 
20.6.2013
Летна школа за мултикултурализам
 
31.5.2013
Циклус на работилници во средните училишта во Скопје и Тетово – мултиплицирање на знаењата
 
31.3.2013
Тренинг за тренери за мултикултурализам
 
 
 
- Родова рамноправност во локалната заедница - проект во соработка со GFW
- Кампања: Мобинг, информирај се и препознај го!
www.mobbingnet.org
04.7.2009 - Хотел Александар Палас Скопје,
Меѓународна Конференција,, Мир и безбедност,-феминистичка алтернатива- Антико 10 Години во промоцијата на културата мирот и ненасилството преку општествено вклучување на жените,,
29.11.2010 - Школа за Мултикултурализам
- Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
- Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas
- Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“
- Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост
20.12.2013 - Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
30.4.2015 - Економско јакнење на жени во две општини
20.1.2016 - Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот
18.1.2016 - Здружени сили за заеднички интереси
01.1.2017 - Институционален грант Цивика Мобилитас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.